یاد شهدای والفجر ۸


بهش میگفتیم شهیدزنده!
نیم ساعتی وضو وآماده شدنش برا نماز،یک ساعتم تعقیباتش طول میکشید،یعنی ۲ تا ۳ ساعت برای هرنماز.
اون روز نماز که تمام شدعبدالعلی به او اشاره کردو گفت زیر بغل اینو بگیرید ببرید اتاق من.
بلند گفت اگه قراره مث این باشید دو روزه عراقیا پامیزارن رو گردن شما کشور را میگیرن!

ابدارچی تازه وارد بود. یک استکان چایی با اداب خاصی اماده کرد و برد دفتر فرمانده سپاه اقلید, یعنی عبدالعلی.
عبدالعلی نگاه معنا داری کرد و گفت:برادر من, اینجا سپاه است, این کار شما هم تشریفات و باعث می شود, برادران وقتی را که باید صرف کار کنند به خوردن چای بپردازند.
شما چای را اماده کن, هر کس وقت ازادی داشت و چایی می خواست می اید ابدارخانه, حتی من.

فرمانده سپاه بود, اما سپرده بود او را هم در لیست نگهبانی بگذارن. ساعت ۲ بود که خسته از ماموریت امد. شیفت نگهبانی اش بود. امد سر پست. ساعت ۱۱، ۱۲ شب بود که دیدم چشمانش از خستگی سرخ شده و به زور بیدار است.گفت عبدالعلی, من بیدارم, شما استراحت کن.
گفت که هر کس وظیفه خودش.
گفتم حداقل عصر می رفتید خانه.
گفت نه, یک نظامی باید تمرین کند تا به چیزی وابسطه نباشد.

در مقر ۳۵کیلومتری اهواز خرمشهر بودیم.نیمه شب می خواستم تمرین جهت یابی کنم. از مقر فاصله گرفتم.از پشت خاکریزی صدایی می امد. رفتم به ان سمت. عبدالعلی در سجده بود. اشک می ریخت و شانه هایش می لرزید. گفت خدایا من چقدر باید بی لیاقت باشم که پرپر شدن همشهری هایم را ببینم. خدایا اگر من لیاقت ندارم, فرماندهی سپاه و فرماندهی گروهان را از من بگیر…

مرحله دوم عملیات والفجر ۸ بود. عبدالعلی کنار یکی از نهر ها ایستاده بود و با غم می گفت یعنی می شود ما هم شهید شویم.
قبل از اذان ظهر بود. توی سنگر نشسته بودیم. اسدالله گوشه ای دراز کشید و لحظه ای بعد از خواب پرید. گفت فلانی خواب دیدم شهید شدی و در خون می غلطی!
گفتم خون خواب را باطل می کند. تعبیرش این است که شما شهید می شوید و من می مانم.
همان شب بود رفتیم سمت کارخانه نمک. همان شب بچه های همان سنگر یعنی عبدالعلی, اسدالله شریفی, محمد حسین امیری, صمد صابری و سهراب رییسی شهید شدند…
عبدالعلی سال ها مفقود بود…

 منبع: کتاب «علمدار عصار!»

هدیه به شهیدعبدالعلی نکوئی صلوات”شهدای فارس”

تولد: ۱۳۳۶- اقلید
سمت: فرمانده سپاه اقلید
شهادت: ۲۸/۱۱/۱۳۶۴ – فاو 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *